B2C

Service Content Image

Açılımı "Business to Consumer" olan ve "İşletmeden Tüketiciye" anlamına gelen bir e-ticaret modelidir.

B2C’de fiyatlar ve ürünler açık ve net şekilde yayınlanır. Ürünün teslim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri üretici veya satıcı tarafından tek taraflı belirlenir ve tüketicinin önüne sunulur. B2C'de tüketiciler şahıs da olabilir perakendeci bir satış kanalı da. Burada tek bir müşteri kriteri yoktur ancak genel olarak müşteriler şirket olduğunda "B2B", şahıs olduğunda ise "B2C" terimi kullanılır.

B2C, e-ticaret sitesinde satılan ürünlerin doğrudan müşteriye satıldığı, son kullanıcıya (tüketiciye) ulaştırıldığı pazarlama yöntemidir. Mağaza kiraları, satış temsilcileri gibi maliyetler olmadan kolay bir şekilde son kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen pazarlama (e-ticaret) yöntemidir. Potansiyel müşterilere daha kolay ulaşılmasını, daha geniş bir coğrafyada ikamet eden müşterilere satış yapılmasını, daha düşük maliyetlerle (düşük fiyatlarla) müşterilere ürün satılmasını sağlayan online satış/pazarlama yöntemidir.